English Greek Italian Polish Romanian
PROJEKT
W dniu 24 września 2014 r. w siedzibie Izby Handlu i Przemysłu...
W dniach 10-11 kwietnia 2014r. w Timisoarze (Rumunia) odbyło się czwarte międzynarodowe...
Realizując działania upowszechniające, Izba Przemysłowo-Handlowa w Nikozji zorganizowała punkt informacyjny (roll up,...

"New skills for new jobs" to nowa strategia UE, która dotyczy również umiejętności rozwiązywania problemów, uczenia się z różnych dyscyplin i doświadczeń wielokulturowych, tak aby sprawnie funkcjonować w kontekście globalnym. W tym kierunku, instytucje i organizacje VET muszą dostosować ofertę szkoleniową i metodologię, która pozwoli rozwijać pożądane umiejętności i zdolności.

 

Projekt poprzez transfer innowacyjnej metodologii opartej na wykorzystaniu "analogii" i międzykulturowych wskazówek w ramach edukacji menadżerskiej jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów i przedsiębiorców. Szczególną uwagę zwrócono na małe, rodzinne przedsiębiorstwa, których podejście biznesowe często  nie uwzględnia multidyscyplinarnych wskazówek i sugestii, które są niezwykle ważne w kontekście globalizacji i międzykulturowej dynamiki.
Wielokulturowe szkolenia mają stanowić skuteczne narzędzie za pomocą którego przedsiębiorcy i menedżerowie MŚP będą zdobywać wiedzę opartą na zestawie różnych informacji z historii i dobrych praktyk. W ten sposób przedsiębiorcy uzyskają wsparcie poprzez odniesienie określonego scenariusza z przeszłości do swoich obecnych działań, nauczą się identyfikować przyczyny oraz działać w kontekście globalnym i międzykulturowym.
 

Szkolenia poprzez analogię ukierunkowane są na następujące potrzeby MŚP:

 • poprawa zdolności funkcjonowania w kontekście globalnym
 • poprawa umiejętności analizy problemów w sposób strategiczny, łącząc różne podejścia kulturowe
 • poprawa umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie w zakresie zarządzania wielokulturowością i internacjonalizacją procesów
 • wsparcie właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych w zakresie nowej koncepcji przywództwa opartego na wielokulturowym, konkurencyjnym i zorientowanym na biznes podejściu
 • upowszechnianie różnokierunkowego podejścia ukierunkowanego na rozwój MŚP w kierunku międzyfunkcjonalnej struktury

 

Celem projektu LEAN jest transfer innowacyjnej metodologii dydaktycznej stosowanej w ramach szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. To wykorzystanie nowych metod myślenia, które mogą być bardzo przydatne w świecie biznesu charakteryzującym się szybkimi zmianami.

Konsorcjum składa się z 4 instytucji rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej działających w obszarze edukacji menadżerskiej oraz sektora MŚP.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

 • Identyfikacja teoretycznych i operacyjnych modeli edukacji międzykulturowej w UE/ state of the art
 • Identyfikacja cypryjskich, polskich i rumuńskich potrzeb szkoleniowych w zakresie nieformalnych i wielokulturowych metod nauczania
 • Przygotowanie sesji szkoleniowych dostosowanych do warunków lokalnych zgodnie z metodologią opracowaną przez ISTUD
 • Szkolenie trenerów z Cypru, Polski i Rumunii, którzy mogą pełnić rolę moderatorów w realizowanych sesjach szkoleniowych
 • Szerokie zastosowanie i upowszechnianie rezultatów

 

Pakiety Robocze:

 • Zarządzanie i koordynacja
 • Kontrola jakości
 • State of the art i analiza potrzeb
 • Dostosowanie metodologii nauczania
 • Train the trainer
 • Pilotażowe testowanie oraz opracowanie produktów finalnych
 • Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników

 

Fondazione ISTUD
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE
G. G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD
Nicosia Chamber of Commerce and Industry
OIC Poland
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 2012-1-CY1-LEO05-02321.Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.
COPYRIGHT © 2013 Lean All Rights Reserved